ES parama

Projektu siekiama iškastinį kurą pakeisti alternatyviuoju, tuo prisidedat prie klimato kaitos švelninimo, kadangi tokiu būdu mažinama CO2 emisija. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, iškastinio kuro ištekliai nyksta, o jų naudojimas kenkia aplinkai. Alternatyvaus kuro naudojimo plėtra mažina priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Projekto tikslas – mažinti sunaudojamo iškastinio kuro kiekį, keičiant jį alternatyviuoju, bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį įmonės veikloje.

Projekto veiklos – UAB „Armetlina“ įdiegs šilumos siurblius naudojančius aeroterminę ir geoterminę energiją ir sieks sumažinti išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ne mažiau nei 12 %.

Bendra projekto vertė 311 000,50 Eur, iš kurių 264 350,42 Eur skirta iš Teisingos pertvarkos fondo.

Projektas pradėtas 2024 m. vasario 14 d. ir bus įgyvendintas iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMAS


Projektu siekiama įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrą – investuoti į saulės energijos elektrinę. AEI įdiegimas leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekius. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, tradiciniai energijos ištekliai nyksta, o jų naudojimas kenkia aplinkai. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra yra patraukli tradicinės energetikos alternatyva.

Projekto tikslas – atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo didinimas.

Projekto veiklos – UAB „Armetlina“ įdiegs energijos efektyvumo priemones – saulės elektrinę ir sieks, kad visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarytų 225 MWh/per metus.

Bendra projekto vertė 205 777,50 Eur, iš kurių 109 394,25 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas pradėtas 2023 m. liepos 19 d. ir bus įgyvendintas iki 2025 m. liepos 31 d.


UAB "Armetlina" e. komercijos modelio diegimas

NR. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1621

Priemonė: E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19
Projekto vertė: 59 475 EUR
Skirtas finansavimas: 44 606,25 EUR

Projekto siekiami rezultatai.


Projekto metu bus suprojektuota ir pagaminta b2b bei b2c užsakomosios gamybos platforma - savitarnos sistema, kur klientai gali užsakyti specifinių konfiguracijų, jiems tinkamą įmonės produkciją (pvz. elektros skydines), kurią ir pagamina Armetlina. Realus rezultatas bus išaugusi pardavimo proceso automatizacija bei darbų atlikimo proceso aiškumas klientui, ko pasekoje Armetlina galės daugiau resursų skirti gamybos procesams, kurie taip pat dėl būsimos integracijos vyks efektyviau.

Viso to rezultatas - šiuolaikinės savitarnos priemonės klientams bei didesnis įmonės žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumas leisiantis pasiekti apčiuopiamą įmonės pajamų augimą. Savitarnos sistema bus integruota su gamybos sistema, klientas suformuoja užsakymą savitarnos sistemoje, o informacija toliau keliauja į gamybinę sistemą. Klientas gali stebėti užsakymo eigą realiu laiku bei atlikti mokėjimus.

IT sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės IT kompaniją.
Projekto įgyvendinimo trukmė- 12 mėn. 

Finansuojama iš Europos Regioninės Plėtros fondo.
Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto vykdytojas:

UAB „Armetlina“