ES parama

UAB "Armetlina" e. komercijos modelio diegimas
NR. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1621

Priemonė: E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19
Projekto vertė: 59 475 EUR
Skirtas finansavimas: 44 606,25 EUR

Projekto siekiami rezultatai.

Projekto metu bus suprojektuota ir pagaminta b2b bei b2c užsakomosios gamybos platforma - savitarnos sistema, kur klientai gali užsakyti specifinių konfiguracijų, jiems tinkamą įmonės produkciją (pvz. elektros skydines), kurią ir pagamina Armetlina. Realus rezultatas bus išaugusi pardavimo proceso automatizacija bei darbų atlikimo proceso aiškumas klientui, ko pasekoje Armetlina galės daugiau resursų skirti gamybos procesams, kurie taip pat dėl būsimos integracijos vyks efektyviau.
Viso to rezultatas - šiuolaikinės savitarnos priemonės klientams bei didesnis įmonės žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumas leisiantis pasiekti apčiuopiamą įmonės pajamų augimą. Savitarnos sistema bus integruota su gamybos sistema, klientas suformuoja užsakymą savitarnos sistemoje, o informacija toliau keliauja į gamybinę sistemą. Klientas gali stebėti užsakymo eigą realiu laiku bei atlikti mokėjimus.

IT sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės IT kompaniją.
Projekto įgyvendinimo trukmė- 12 mėn. 

Finansuojama iš Europos Regioninės Plėtros fondo.
Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto vykdytojas:

UAB „Armetlina“